WARUNKI ZAKUPU 

Zamówienia mogą być składane drogą mailową 24 h Firma może odmówić przyjęcia zamówienia

Do każdej ceny doliczamy koszty transportu pod dom, siedzibę klienta.

Preferujemy trzy formy transportu odbiór osobisty, dostawa kurierem.

Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim umówieniu.

Transport kurierem wyceniany jest indywidualnie wysyłany jest tylko na odpowiedzialność zamawiającego. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera a w razie usterki spisać protokół reklamacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminy dostawy klient w każdym przypadku będzie o tym informowany drogą mailową. Można wtedy odstąpić od umowy zakupu.

W przypadku gdy zamówienia składane są przez pośrednika, hurtownika zabrania się zlecania kopii zakupionych mebli do innego producenta.

 

ZWROTY 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ( DZ. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271 ) klient może odstąpić od zawartej umowy zakupu w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru do klienta.

Towar zwracany przez klienta musi być nienaruszony, bez śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy i być zapakowany w oryginalny karton. Meble reklamowane musza być bezpiecznie zapakowane. W momencie nie spełnienia warunku towar może zostać nieprzyjęty. Koszt dostawy takich mebli leży po stronie klienta

W przypadku zwrotu towaru jego równowartość zostanie zwrócona na podany przez klienta numer konta. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.

 

REKLAMACJA 

Reklamacja może zostać złożona z tytułu 12 miesięcznej gwarancji

Reklamacje  w przypadku wady technicznej powstałej w procesie produkcji trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od daty wykazania wadliwości. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady po przekroczeniu tego terminu

Gwarancja nie obejmuje wad naturalnych takich jak : zmiany koloru powodowane utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego (zmiana barwy sęków i słojów), wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja, więcej w ogólnych warunkach gwarancji.

Kiedy powodem obniżenia ceny jest wada towaru o której wiadome było w momencie zakupu nie można zgłaszać reklamacji w stosunku do tej wady na którą została udzielona obniżka ceny

Różnice w wyglądzie mebli mogą wynikać z ustawień komputera. Różnice w kolorach układzie sęków i słojów nie mogą być reklamowane . Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI  

 

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Należy użytkować meble zgodnie z ich przeznaczeniem

2. Meble powinny się znajdować w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosfery w temperaturze pokojowej.

3.Meble musza być ułożone na wypoziomowanej powierzchni

 4.Należy unikać kontaktu powierzchni z wysokimi temperaturami, wodą i rozpuszczalnikami. czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.  

5. Pęknięcia, sęki i nierówności spowodowane są naturalnym procesem starzenia drewna i nie są powodem reklamacji

 ZASADY KONSERWACJI MEBLI

 

 

 

  1. Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką tkaniną po czym należy powierzchni czyszczone wytrzeć do sucha
  2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych naturalnym procesem starzenia drewna oraz użyciem środków chemicznych.
  3. Poprzez ekologiczne lakierowanie drewno zachowuje swój naturalny wygląd oraz podlega naturalnym procesom starzenia. Naturalny proces starzenie się sosny sprawia, że struktura drewna , słoje i sęki z czasem stają się bardziej widoczne ,może również wystąpić efekt żółknięcia w przypadku dużego wpływu światła.. Należy wtedy ponownie zakonserwować mebel białą farbą.
  4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żółknięcie sęków spowodowane wychodzeniem żywicy, ponieważ jest to nieodwracalny proces starzenia sosny

 

ZASADY GWARANCJI

  

Producent zapewnia wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowania mebli pod warunkiem spełnienia warunków użytkowania mebli i ich konserwacji . W razie wystąpienia wady zobowiązujemy się do świadczenia gwarancyjnego według zasad określonych w karcie gwarancyjnej

1.Producent zobowiązuje się: Do wydania pełnowartościowego mebla w opakowaniu.

2. Meble są objęte 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu mebla potwierdzoną paragonem lub fakturą

2.1.Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu towaru w przeciwnym razie reklamacja nie będzie rozpatrywana .

3. Gwarancją producenta nie są objęte:

3.1 Meble sprzedawane z ekspozycji z wadami o których klient został poinformowany w momencie zakupu.

3.2. Uszkodzone meble podczas przewozu i przenoszenia także innych okoliczności niezależnych od producenta

 3.3.Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.

3.4.Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego.

  

Zamówienie mebli jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży mebli łącznie z warunkami gwarancji i zwrotu.